מספר טלפון


5861490 - 02 רבי בן ציון
5861491 - 02 קוסטה שלום
5861493 - 02 סביון אברהם ושושנה
5861494 - 02 מזרחי יגאל וחנה
5861495 - 02 אליספור רחל ושמשון
5861496 - 02 דרזי יצחק ואפרת
5861497 - 02 שלם בתורתו
5861498 - 02 בבל מיכאל
5861499 - 02 לבקוביץ משה ונחמה