מספר טלפון


5861650 - 02 אבשלום וזהבה אשורי
5861651 - 02 גרוס ראובן והילה
5861653 - 02 גרוס אהרון וגיטי
5861654 - 02 פלוסברג מרדכי
5861655 - 02 ליכטיג דיצה
5861657 - 02 גרינבאום יהודה
5861658 - 02 פילוסוף פניה
5861659 - 02 אלטבאואר דן וזיכריה