מספר טלפון


5861670 - 02 כהן אסף
5861671 - 02 יעקב שובל
5861672 - 02 קורמן מאיר ורחל
5861673 - 02 גוטליב דוד
5861674 - 02 דויטש ישראל
5861675 - 02 גוטליב מרדכי וחנה
5861676 - 02 'פייג יהודה אריה
5861677 - 02 טוויל דוד
5861678 - 02 חתניאן מרדכי