מספר טלפון


5861680 - 02 קרש א
5861681 - 02 אילייב יאיר
5861682 - 02 הוכברג מינה ומעין
5861683 - 02 זינגר יעקב יוסף והנדי
5861684 - 02 מרגלית לוי
5861685 - 02 דויד ודורית לואיס
5861687 - 02 פיינברג יורם
5861688 - 02 גלייב מרט
5861689 - 02 מלכה רוחמה לאה