מספר טלפון


5861690 - 02 רוטנשטיין נחום ואסתר
5861691 - 02 אפשטיין ברנרד
5861692 - 02 מגרי מרים
5861693 - 02 דוידוב תמרה
5861694 - 02 קפלן אלכסנדר הלנה אלק
5861695 - 02 כהן חנה
5861696 - 02 ארמון ישראל וארינה
5861697 - 02 זקרויסקי רומן
5861698 - 02 נעמתי אברהם
5861699 - 02 רבינוביץ שמואל ומרים