מספר טלפון


5861730 - 02 וורוצ'רינסקי קלמן ורוחמה
5861731 - 02 רוזנטל לואיס ומרטה
5861732 - 02 משולם מכאל
5861733 - 02 בן גד חנה ורחמים
5861734 - 02 מנצור ישראל ושרה
5861736 - 02 שטמפפר שאול וסילוויאן
5861737 - 02 פרידמן רחל
5861738 - 02 קחטן אנור
5861739 - 02 שלמה ורחל באום