מספר טלפון


5861770 - 02 קרני שלום ולבנה
5861771 - 02 קפלן פליס פנינה
5861772 - 02 אדרעי אריה וחנה
5861773 - 02 דויטש חיים ושרה
5861775 - 02 רובינוב קונסטנטין ופרידה
5861777 - 02 אהרון אברהם
5861778 - 02 בוגרד נחמן
5861779 - 02 לומר שולמית וגרשון