מספר טלפון


5861810 - 02 זליקוביץ דב ורחל
5861811 - 02 שקני הושנג אברהם
5861813 - 02 מלול אברהם וחביבה
5861815 - 02 אריאל משה
5861816 - 02 מילר יוסף ומלכה
5861817 - 02 יארושביץ יוספינה
5861818 - 02 קליין שלמה ורחל