מספר טלפון


5861910 - 02 סטפנסקי יצחק
5861911 - 02 בכר נעמי ושלמה
5861912 - 02 סהלו אמנון והדר רמות
5861913 - 02 פיאלקוף חיים
5861915 - 02 ברמן (דוד ומרים (טילי
5861917 - 02 קוזלובסקי דב ברנר ויהודית
5861918 - 02 סימנטוב יהודה
5861919 - 02 פוזנר יוסף יצחק