מספר טלפון


5861940 - 02 נחמני ישראל ולבנה
5861942 - 02 שמיאן חנה מורגנטאו הנרי
5861943 - 02 מרציאנו רפי וליאורה
5861944 - 02 רוט משה ולאה סולם יעקב
5861945 - 02 חשין ישראל ודבורה
5861946 - 02 פינטו יוסף וכרמלה
5861947 - 02 פוזן יצחק
5861949 - 02 לוי יגאל