מספר טלפון


5861951 - 02 אגאי אסתר ושי
5861952 - 02 לנקסנר שושנה ומיכאל
5861953 - 02 וסילבסקי אלכסנדר ואנה
5861954 - 02 אויערבאך מרדכי וחנה
5861955 - 02 שטראוס מלכה
5861956 - 02 חסון עדנה ונתן
5861957 - 02 שפירא דוד ורחל