מספר טלפון


5861960 - 02 סלומון יעל וזורח
5861961 - 02 אליאספור דוד ודליה קבלן בנין
5861962 - 02 סלונומסקי מלכיאל ואסתר
5861963 - 02 קרויזר מרדכי ונחמה
5861964 - 02 סומר מוריס ואנדי
5861966 - 02 יוניאן חגית ואבי
5861967 - 02 קליין אברהם ומלכה הרב רובין
5861968 - 02 גרליץ דן
5861968 - 02 גרליץ דן
5861969 - 02 גרונר רפאל ודבי