מספר טלפון


5864140 - 02 בנימין משה
5864141 - 02 רובינשטיין אברהם וקלרה
5864142 - 02 שיפסקיוג תתיאנה
5864144 - 02 טואט יפה ומרק
5864145 - 02 בן חמו אליהו
5864146 - 02 יעקבי שמעון ואביה
5864147 - 02 ויכסלבוים יואל ואסנת
5864148 - 02 דמרי ישראל
5864149 - 02 בנימין יעקב וחביבה