מספר טלפון


5864210 - 02 אייזנבך צבי ורחל לאה
5864211 - 02 סימן טוב אילן
5864212 - 02 פרידגוט ישראלה ויעקב
5864213 - 02 שוקרון גולן ונירה
5864214 - 02 שרגא מתתיהו ופנינה
5864215 - 02 מזרחי רותי וגלעד
5864217 - 02 פורסטנברג ישעיהו ורותי
5864218 - 02 רוטנברג ויקטור
5864219 - 02 יונה אביבה