מספר טלפון


5864250 - 02 חנה ושאול גורדון
5864251 - 02 דויד אלבז
5864252 - 02 בר ד"ר איליה ואנדה
5864253 - 02 שיימס ילדים
5864254 - 02 שרגא מתתיהו ופנינה
5864256 - 02 הררי אברהם ונחמה
5864257 - 02 צייחי יוסף ואמילי
5864258 - 02 ארנסט ד"ר מאוריס רופא שיניים