מספר טלפון


5864461 - 02 גרדין יהודה וזהבה
5864462 - 02 אייזנבך משה ומרים
5864463 - 02 טרנסט מאריס
5864465 - 02 בוקשפן שמעון
5864466 - 02 קייזר אברהם
5864467 - 02 מאיר מוצרי אלומניום
5864469 - 02 מזרחי עליזה ואלי