מספר טלפון


5864550 - 02 כהן אוסנת ויהודה
5864551 - 02 למפרט ד"ר שלמה וצפורה
5864552 - 02 לבו יהודה
5864553 - 02 וייס אריה
5864555 - 02 טולידאנו יוסף ודודי
5864556 - 02 רמות קרית משה גבעת שאול
5864557 - 02 מרים וקלמן גרוסמן
5864559 - 02 כהן אהוד