מספר טלפון


5864610 - 02 פרוינד אהרון
5864611 - 02 אוסטרובסקי שמואל
5864612 - 02 פולנסקי אהרן ומיכל אידלזון אברהם
5864613 - 02 נסים שולמית וראובן
5864614 - 02 נתן ריחני
5864615 - 02 רחבי תקוה ומשה
5864616 - 02 כהאן חנה ויצחק
5864617 - 02 זרביב אשר
5864618 - 02 קוכמיסטר יהודית