מספר טלפון


5864720 - 02 כהן יצחק
5864722 - 02 סלומון ישראל ליב ורחל
5864724 - 02 מסורי אסתר
5864725 - 02 וורמסר יהודה לייב ומלכה
5864726 - 02 שמידט חדוה
5864727 - 02 חממי אהרון
5864728 - 02 לוי טובה ורחמי