מספר טלפון


5864780 - 02 קליין מרים
5864782 - 02 קורקוס ניסים
5864783 - 02 כהן שלמה
5864784 - 02 לב אריה
5864786 - 02 בן סימון ורדה
5864787 - 02 טירולר שמואל ודבורה
5864789 - 02 ברודי מיכאל וסטפני