מספר טלפון


5864861 - 02 מרילי עמרם
5864862 - 02 שמש שולמית וחיים
5864863 - 02 סגל חיה ונחמיה
5864864 - 02 בנימין ד"ר בני וננסי
5864865 - 02 רובינסון דב ומיקי
5864867 - 02 נעימי דוד ואסתר
5864868 - 02 פלד שלום
5864869 - 02 פז חגית ועופר