מספר טלפון


5867010 - 02 חזנוביץ משה ומלכה
5867012 - 02 גוטפרוינד חיים יוסף וגיטה
5867013 - 02 שניצר בתיה ונחמן
5867014 - 02 מילר יעקב בצלאל
5867015 - 02 פריינד מיכאל
5867016 - 02 ג'ייקובס שמעון ומרים
5867017 - 02 אשכנזי ירון
5867018 - 02 הלפרין צבי
5867019 - 02 קוזליק דב ומינדה