מספר טלפון


5867020 - 02 מרקובסקי יצחק ומרים
5867021 - 02 מלצר דב גרשון
5867022 - 02 קרישבסקי משה וחנה
5867023 - 02 הורוביץ עמרם ויפה
5867024 - 02 רקוב (יעקב ורחל (קאהן
5867026 - 02 לוי אלעזר אליהו
5867027 - 02 סיניסון יצחק ואסתר
5867028 - 02 וייס מלכה
5867029 - 02 כהן יהודה דוד וטובה הרב רובין