מספר טלפון


5867030 - 02 קויט שלמה
5867031 - 02 קופרווסר צ'רלס
5867032 - 02 בנימיני מיכאל
5867033 - 02 בלוי זאב ואסתר
5867034 - 02 וייס יצחק ודבורה
5867035 - 02 פרנקל מריה
5867036 - 02 מנדלזון אהרן
5867037 - 02 זלוטניק אהרן מתתיהו
5867038 - 02 כהן יוסף צבי ומרגלית
5867039 - 02 ריבלין שלמה וברוריה