מספר טלפון


5867040 - 02 סמינר נצח שרה
5867041 - 02 שטרן אריי לייב ורות
5867042 - 02 ויינטראוב שמואל ומרים
5867043 - 02 גולדמן שלמה וחגית
5867044 - 02 צח ענת וצדוק
5867045 - 02 נוריס שמואל וחנה
5867046 - 02 בסון אלי
5867047 - 02 ויינשטיין אברהם אריה ושולמית
5867048 - 02 לידר משה וברכה
5867049 - 02 שיינברגר חיה ואברהם