מספר טלפון


5867051 - 02 הרצל ואיריס משה
5867052 - 02 לוי נתן
5867053 - 02 ברסקה גאולה ושלמה
5867054 - 02 בלטמן אסתר וישראל
5867055 - 02 אברהם חיים קופמן
5867058 - 02 ברטוב אסתר ומשה
5867059 - 02 יתד ת ש מ ו בע"מ