מספר טלפון


5867063 - 02 בן עמי יעקב ושושנה
5867064 - 02 רוזנבלט שמעון ורבקה
5867065 - 02 שירותי עזר בע"מ מזלות
5867065 - 02 עזר מזלות שירותי עזר בע"מ שירותי
5867066 - 02 קופמן משה והדסה
5867067 - 02 גוטליב זאב
5867068 - 02 פנחס וסנדרה לזוביק
5867069 - 02 בוחבוט דורון ונעמי