מספר טלפון


5867080 - 02 אחדות צפורה ומשה
5867081 - 02 כהן קהת ונעמי
5867082 - 02 טויטו נעמי
5867083 - 02 שכטר מאיר ושולמית
5867084 - 02 רפפורט 'שמעון וחנה רמות ג
5867085 - 02 גולדשטיין משה
5867086 - 02 כהן מרדכי
5867088 - 02 גריינר יוסי ושפרה
5867089 - 02 פרי (זיוה ומשה (פרוכטר