מספר טלפון


5867110 - 02 בלאו חסידה וישראל
5867111 - 02 רמות א
5867113 - 02 מאיר הלן
5867114 - 02 קלצקין גרשון ובת שבע
5867115 - 02 חפצדי חביבה ויעקב
5867116 - 02 זכריה קלימי ישראל וטנאז
5867118 - 02 מקסים אסתר וגבריאל
5867119 - 02 אברהמי שושנה ודניאל