מספר טלפון


5867150 - 02 טרשי אברהם
5867151 - 02 קוט חיה
5867152 - 02 אנה רובינסקי
5867153 - 02 אגודת ברכת חיים
5867154 - 02 שבתי חי חברה הנדסית לבנין בע"מ
5867156 - 02 גולדין אפרים
5867157 - 02 פוקס פאני
5867159 - 02 אלגרבלי מרדכי