מספר טלפון


5867281 - 02 פיינברג ירדנה
5867282 - 02 בר רחל וזאב רמות
5867283 - 02 נאמן אמה וצבי
5867284 - 02 ברסקה יעקב וציונה
5867285 - 02 מרגלית אהרן
5867286 - 02 עובדיה משה
5867287 - 02 גרינברג דוד ונחמה
5867288 - 02 יעקוביאן יעקוב
5867289 - 02 בלסקי דר ג'ודי והלל