מספר טלפון


5867290 - 02 גרוס חנה וחיים
5867291 - 02 אלברט חנה
5867292 - 02 וינר שלמה ואריאלה
5867294 - 02 פנינה ומאיר לשם
5867295 - 02 ישראלי תמר ויוסף חורש רמות
5867296 - 02 קדוש בצלאל
5867297 - 02 קורנהנדלר אפרים
5867299 - 02 אטלני דב