מספר טלפון


5867330 - 02 ערערא חנה יצחק מאיר
5867331 - 02 גרינברג אהרון
5867332 - 02 לב מורן
5867333 - 02 פרוסט דוד ודליה
5867334 - 02 בן תקוה מרים
5867335 - 02 שושני דליה ושמעון
5867336 - 02 חדד משה
5867337 - 02 לובלין נחמה
5867338 - 02 קבלה יוסף
5867339 - 02 כובשי מרגלית