מספר טלפון


5867350 - 02 לוי אפרים
5867351 - 02 אלקובי סימה
5867352 - 02 נתניא שלמה
5867353 - 02 כגן מרדכי וסימה
5867354 - 02 צדקה עובדיה
5867355 - 02 פרץ שלמה
5867356 - 02 פיליפס משה ופנינה
5867358 - 02 חבר שלמה ורחל
5867359 - 02 שבתאי דר שאול