מספר טלפון


5867360 - 02 אברמזון אריה
5867361 - 02 ימיני חיים וחיה
5867362 - 02 מנדלסון בצלאל
5867363 - 02 בן שלום שמואל ופלורי
5867364 - 02 נרדי דב ונאוה מהנדס אלקטרוניקה חשמל
5867365 - 02 בן אברהם מתי ומישל
5867366 - 02 שיף אלימלך
5867367 - 02 רז פרחיה ורמי רמות
5867368 - 02 לוי מרדכי ויהודית