מספר טלפון


5867450 - 02 שחרור משה יהושע
5867451 - 02 חפץ מיכאל
5867452 - 02 רבונוביץ אריה וקליה
5867453 - 02 מונסוניגו אריאל ונחמה
5867454 - 02 יחזקאל רבקה ושלמה
5867455 - 02 שמחיוף רעיה ודרור
5867456 - 02 סעדיה רן
5867457 - 02 רמות קנאי הגליל
5867458 - 02 סומפולינסקי יוסף
5867459 - 02 ג'אנה מרגרטה ושלמה