מספר טלפון


5867501 - 02 דוד אסתר
5867502 - 02 שבתאי רונית
5867503 - 02 חי שמעון
5867504 - 02 שבתאי שולי
5867506 - 02 ולק אליהו ואביבה
5867507 - 02 סעדון מסעוד
5867508 - 02 זיו יורם ותמר