מספר טלפון


5867520 - 02 שרון שושנה
5867521 - 02 פומרנץ רוזה
5867522 - 02 קפלן ירחמיאל ושושנה
5867524 - 02 היילברון יוסף ומרים
5867525 - 02 לודמיר פיגי
5867527 - 02 יוסף וילנברג
5867528 - 02 ראובן משה וצפורה רחל לאה
5867529 - 02 מלר ד"ר ארנה וד"ר יוסי רמות