מספר טלפון


5867530 - 02 שיש שמעון
5867531 - 02 הס שרית
5867532 - 02 פלדמן שמואל ודיצה
5867533 - 02 גוטמן אריה והדסה
5867534 - 02 איזנברגר משה
5867535 - 02 סליימן חשמל
5867538 - 02 רוזנר יוסף
5867539 - 02 קורנפלד מרדכי ולאה