מספר טלפון


5867540 - 02 אברהם עוזי וחיה
5867541 - 02 זרקה יורם
5867543 - 02 אנטון ריימונד
5867544 - 02 כהן יצחק ושלומית
5867546 - 02 אדרי עליזה ומשה
5867547 - 02 עוזרי דרורה
5867548 - 02 פיירמן אליעזר ורחל
5867549 - 02 הורן אברהם ורבקה