מספר טלפון


5867550 - 02 פורר שמשון וורה
5867551 - 02 אלון מזל ויוסי
5867552 - 02 אויזרט סרגי ואיזבל
5867553 - 02 אליהו ששון
5867554 - 02 פריימן חיים ורחל
5867555 - 02 בר עמי יפה ואריה
5867556 - 02 פירו לאה ומשה
5867557 - 02 רוזנטל שמואל זאב
5867558 - 02 מרדכי כרמלה עו"ד
5867559 - 02 פויכטונגר יוסף ורבקה