מספר טלפון


5867570 - 02 פירשט צבי
5867571 - 02 קרליבך אברהם ישעיהו ומלכה
5867572 - 02 אייזן שמחה ושמואל
5867574 - 02 אסרף ימין
5867575 - 02 סלונימסקי מיכאל ורות
5867576 - 02 וינקלר רות
5867577 - 02 ברזון יהושע
5867578 - 02 בהט עמיהוד ורות
5867579 - 02 עמיחי רמי וחגית