מספר טלפון


5867620 - 02 לוי מרים
5867621 - 02 תנעמי דבורה וסעדיה
5867622 - 02 הורוביץ יהודית ושמעון
5867623 - 02 עלוני מנשה
5867624 - 02 אור חדש בע"מ
5867625 - 02 פאלק אופירה ודוד
5867626 - 02 רחל רוזנגרטן
5867627 - 02 שמידט אברהם
5867628 - 02 בובוט משה