מספר טלפון


5867660 - 02 לוי יהודה ואצילה
5867662 - 02 מינהל קהילתי רמות אלון רמות א
5867662 - 02 בית אברהם
5867663 - 02 פריד אוריאל ולאה
5867665 - 02 ברנע יהודית
5867666 - 02 פנימית מעלות
5867668 - 02 הירש מיקלוש אוט
5867669 - 02 סגל אילנה