מספר טלפון


5867680 - 02 גרנית תמר ודוד
5867681 - 02 פפר דוד לארי ומיכל
5867682 - 02 סיאני מרים ויוסף
5867683 - 02 שדלז אריה
5867686 - 02 דרעי פורטונה ושמעון
5867688 - 02 כהן מאיר ושושנה
5867689 - 02 פרויליך שלמה וורדה