מספר טלפון


5867701 - 02 זלץ יעקב וחנה
5867702 - 02 סיסרו יעקב
5867704 - 02 שטרן ענת ויהושע
5867705 - 02 לוקמן שרה
5867706 - 02 בן יוסף שמעון
5867707 - 02 ברוש אלי ורונית
5867708 - 02 כהן מיכאל ויעל