מספר טלפון


5867721 - 02 מרדר אליהו ומרים
5867723 - 02 יעקבזון שמואל ואיטה
5867724 - 02 קוברניק יאיר ודינה
5867725 - 02 למברגר אברהם ומרים
5867726 - 02 ספקטור אורי
5867727 - 02 אריאל ורה ונחום
5867728 - 02 ברמן יצחק והדסה
5867729 - 02 צ'ליק אוה ומאיר