מספר טלפון


5867801 - 02 סלטיין חנוך והריט
5867802 - 02 מאור אלי
5867803 - 02 וייס חיים ושיפרה
5867804 - 02 נחמני לוי
5867805 - 02 בן סימון חיה
5867807 - 02 פרס מריאן
5867808 - 02 יעקב סימה ורמי