מספר טלפון


5867810 - 02 סנדלר שמואל וחנה
5867811 - 02 שווץ משה
5867812 - 02 אלוש רפאל
5867813 - 02 כהן חמדה וניסן
5867814 - 02 בן דוד רחל ודני
5867815 - 02 בית דוד צליה
5867816 - 02 חנוך גאולה ועזרא
5867817 - 02 בקר שמואל ורנה
5867818 - 02 קונטורוביץ יצחק אהרון
5867819 - 02 גולדמן רונדה וישראל