מספר טלפון


5867850 - 02 בנייהו הלפר
5867852 - 02 הורוביץ אברהם ושושי
5867853 - 02 פריימן חיים דוד ואסתר
5867854 - 02 סוקולין חיים וסוניה
5867855 - 02 אקרמן שמואל
5867856 - 02 צס יעל ודוד
5867857 - 02 מזרחי אלי ובתיה
5867859 - 02 יפה ברוריה וראובן